Od 1. ledna 2022 podpoří přechod mladých dospělých, kteří strávili dětství v náhradní péči, do běžného života nová nepojistná sociální dávka – zaopatřovací příspěvek. Ten, společně s posílením sociální práce, upravuje novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Příjemcům této dávky podá pomocnou ruku kromě sociálních pracovníků v rámci sociálně-právní ochrany dětí i sociální pracovníci vykonávající činnosti sociální práce v přenesené působnosti na obecních úřadech. 

V rámci novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí bude příspěvek při ukončení pěstounské péče od 1. 1. 2022 zrušen. Pokud oprávněné osobě vznikne nárok na tuto dávku do 31. 12. 2021, může o ni požádat až rok zpětně. Tato dávka je „nahrazena“ právě zaopatřovacím příspěvkem jednorázovým.

Kromě zaopatřovacího příspěvku jednorázového, který činí 25 000 Kč a vyplácí se jedné oprávněné osobě pouze jednou, přináší novela zákona také další dávku, kterou je zaopatřovací příspěvek opakující se. Zaopatřovací příspěvek opakující se činí 15 000Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého.

Zaopatřovací pomůže mladým dospělým, kteří studují a chtějí se osamostatnit. Individuální plán mladého dospělého je jedna z podmínek, aby vznikl nárok na zaopatřovací příspěvek a jeho výplatu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 7. prosince 2021 uspořádalo on-line setkání krajských metodiků sociální práce a prevence s metodiky sociálně-právní ochrany dětí a se zástupci Krajských poboček Úřadu práce ČR, na kterémbyly diskutovány metodické pokyny k postupu jednotlivých zaměstnanců, způsoby a možnosti podpory mladých dospělých a jejich aktivního přístupu. Následovat bude dne 10. prosince 2021 on-line setkání přímo sociálních pracovníků (sociálních kurátorů) s kurátory pro děti a mládež.

Více informací naleznete ZDE.

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek