Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Hodina H a dobrovolnictví".

Hodina H je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2002 v Pelhřimově a zaměřovala se na aktivity pro mládež. Postupem času rozšiřovala své působení také např. na aktivity pro seniory, mezinárodní spolupráce, osobní rozvoj aj. Hodina H je také organizací přátelskou k rodině.

 

Příspěvek "Hodina H a dobrovolnictví" naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek