Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem"Filozofie pro děti - cesta k mezigeneračnímu dialogu".

Filozofie pro děti je inovativní, u nás stále málo známý a využívaný pedagogický přístup k rozvoji myšlení a schopnosti vzájemně komunikovat s ohledem na mravní a morální hodnoty.

Příspěvek"Filozofie pro děti - cesta k mezigeneračnímu dialogu" naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek