V pondělí 31. května 2021 od 10:30 do 13:30 se bude konat on-line závěrečný seminář Ústeckého kraje!

V souvislosti s postupným návratem k prezenční výuce ve školských zařízeních nastává po skončení rotační výuky konec potřeby péče o dítě v týdnech, kdy probíhala výuka distanční formou a o děti bylo nutné doma pečovat s nárokem na ošetřovné dle zákona č. 438/2020 Sb.

Ve středu 26. května 2021 od 10:00 do 13:00 se bude konat on-line závěrečný seminář Kraje Vysočina!

Dne 24. 5. 2021 proběhne v čase od 10:00 do 13:00 on-line závěrečný seminář projektu Krajská rodinná politika za Liberecký kraj.

Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině mohou od 3. 5. 2021 do konce července podávat žádosti o mimořádnou dotaci spojenou s nepříznivou situací způsobenou pandemií COVID-19 a protiepidemickými opatřeními.

V souvislosti s aktuální situací okolo pandemie COVID-19 a se změnami epidemiologických opatřeních připravil a aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele!

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Podpora resilience rodin odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody".

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Tradiční a aktuální dobrá praxe RKC Chaloupka".

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí připravil třetí číslo zpravodaje Rodina, ve kterém se dočtete spoustu informací o aktuálním dění nejen na odboru, projektových aktivitách a aktuality rodinné politiky.

Od 1. 3. 2021 platí zákaz přítomnosti dětí ve školách a předškolních zařízeních (mateřských školách, dětských skupinách, jeslích). Rodičům těchto dětí tak vzniká nárok na ošetřovné.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek