Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí připravil třetí číslo zpravodaje Rodina, ve kterém se dočtete informace o aktuálním dění nejen na odboru, projektových aktivitách a aktuality z oblasti rodinné politiky. V novém čísle zpravodaje Rodina naleznete také články s příklady dobré praxe, rozhovor, aktivity našeho projektu Krajská rodinná politika či jak probíhající pandemie COVID-19 stále ovlivňuje činnost odboru a průběh projektových aktivit.

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek