V souvislosti s postupným návratem k prezenční výuce ve školských zařízeních nastává po skončení rotační výuky konec potřeby péče o dítě v týdnech, kdy probíhala výuka distanční formou a o děti bylo nutné doma pečovat s nárokem na ošetřovné dle zákona č. 438/2020 Sb.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná, že v případě, kdy v průběhu kalendářního měsíce s ukončením rotační výuky končí také potřeba péče o dítě, nemusí pečující osoba – pojištěnec žádající o dávku – čekat s podáním žádosti až po skončení daného kalendářního měsíce. ČSSZ dále upozorňuje na nejčastější chyby při vyplňování tiskopisu žádosti o ošetřovné.

Více informací ZDE: http://bit.ly/jak-spravne-podat-zadost-o-krizove-osetrovne.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek