V návaznosti na zpřísnění opatření, která platí do 21. 3. 2021, je od dnešního dne zákaz přítomnosti dětí ve školách a předškolních zařízeních (mateřských školách, dětských skupinách, jeslích). Rodičům těchto dětí tak vzniká nárok na ošetřovné. Více aktuálních informací ke krizovému ošetřovnému naleznete zde

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek