Na webových stránkách našeho projektu Krajská rodinná politika nově naleznete další návrhy koncepcí (dále jen „Návrhy“), které připravily krajští poradci ve spolupráci se zástupci jednotlivých krajů.

Na webových stránkách našeho projektu Krajská rodinná politika nově naleznete další návrhy koncepcí (dále jen „Návrhy“), které připravili krajští poradci ve spolupráci se zástupci jednotlivých krajů. Návrhy mj. obsahují možná opatření na podporu rodin, která reflektují různé oblasti života rodin i specifika daného kraje.

Na přelomu listopadu a prosince proběhly další workshopy zaměřené na téma primární prevence, které se opět, v důsledku vládních epidemiologických opatření, realizovaly online. Ústředním tématem workshopů bylo tentokrát manželství, komunikace, výchovné programy pro děti i dospělé a stres. Mezi přednášejícími byli kouči, lektoři, rodinní poradci či zástupci samosprávy. 

Za Zlínský, Středočeský kraj a hlavní město Prahu se uskutečnily další online workshopy zaměřené na téma primární prevence. Soustředily se zejména na rodiny a školy, jakožto důležité aktéry pro vykonávání primární prevence, včetně primární prevence v kyberprostoru. 

V listopadu proběhly další online workshopy zaměřené na problematiku primární prevence, tentokrát za Olomoucký, Královohradecký a Jihočeský kraj. Workshopy byly realizovány v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) „Krajská rodinná politika“. Vystoupili na nich odborníci z oblasti primární prevence, učitelé či zástupci občansky prospěšných společností.

V listopadu proběhly další workshopy pro zaměstnavatele v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) s názvem „Krajská rodinná politika“, které byly, v návaznosti na epidemiologická opatření, realizovány online. Workshopy byly zaměřeny zejména na slaďování pracovního a rodinného života, obsahovaly příklady dobré praxe a přínosná statistická data.

V první polovině listopadu se uskutečnily online workshopy realizované projektem Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) „Krajská rodinná politika“ zaměřené na téma primární prevence. Na online workshopech vystoupili odborní lektoři, představitelé občanských sdružení, obecně prospěšných společností i odborníci z oblasti rodinného poradenství či zástupci kraje.

Na webových stránkách našeho projektu nově naleznete další návrhy koncepcí (dále jen „Návrhy“), které připravili krajští poradci ve spolupráci se zástupci jednotlivých krajů a s regionálními platformami. Návrhy mj. obsahují možná opatření na podporu rodin, která reflektují různé oblasti života rodin i specifika daného kraje.

Rodiče dětí, jejichž výuka i nadále probíhá distančním způsobem a kteří se potýkají s nedostatkem ICT vybavení, mají stále možnost obrátit se na uvedené iniciativy, které mohou potřebnou techniku zapůjčit či darovat.

Na webových stránkách našeho projektu nově naleznete další návrh koncepce rodinné politiky (dále jen "Návrh"), tentokrát Zlínského kraje. Návrh mj. obsahuje možná opatření na podporu rodin, která reflektují různé oblasti života rodin i specifika daného kraje.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek