V listopadu proběhly další workshopy pro zaměstnavatele v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) s názvem „Krajská rodinná politika“, které byly, v návaznosti na epidemiologická opatření, realizovány online. Workshopy byly zaměřeny zejména na slaďování pracovního a rodinného života, obsahovaly příklady dobré praxe a přínosná statistická data.

Vystoupili na něm zástupci firem i státní správy, kteří zde prezentovali možnosti řešení slaďování pracovního a rodinného života s ohledem na odlišné potřeby zaměstnanců i současnou situaci vyvolanou pandemií COVID-19.

Na online workshopu hl. m. Prahy s názvem „Podpora slaďování pracovního a rodinného života v prostředí veřejné správy a samosprávy“ zazněl příspěvek o slaďování rodiny a zaměstnání vycházející ze statistických dat. Příspěvek prezentovaný zástupkyněmi Úřadu městské části Prahy 18 se zabýval praktickými ukázkami implementace prorodinných opatření v městské části Praha 18, a to včetně těch opatření, jež si vyžádala současná epidemiologická situace. Praktické ukázky prorodinných opatření byly obsaženy také v navazujících příspěvcích, které se věnovaly zaměstnaneckým benefitům podporujících pracovní a rodinný život v Dopravním podniku hlavního města Prahy a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Pozornost byla věnována také tématu dětských skupin, jako významného nástroje pro slaďování pracovního a rodinného života.

Ustecky kraj zamestnavatele

Online workshop pro Ústecký kraj nesl název „Prorodinná politika ve firmách – základ nebo nadstavba?“. Prezentován byl například příspěvek o cílech trvale udržitelného rozvoje perspektivou jednotlivců, státu, ale zejména firem. Pozornost byla věnována také životním etapám zaměstnanců, a v této souvislosti, i důležitosti strategického plánování ve firmě, které by vycházelo vstříc zaměstnancům a jejich potřebám. Pozornost byla v rámci online workshopu věnována i Operačnímu programu Zaměstnanost jako nástroji pro oblast rovných příležitostí na trhu práce, dětským skupinám a projektu zabývajícímu se rozdíly v odměňování – 22 % k rovnosti.

Jihomoravsky kraj zamestnavatele

Na online workshopu Jihomoravského kraje „Prorodinná opatření firem – dobrovolnictví a jiné benefity zaměstnavatelů" byl prezentován příspěvek Úřadu práce v Brně, který sledujícím přiblížil projektové aktivity úřadu v oblasti slaďování rodinného a pracovního života. Byly zde představeny také výsledky dlouhodobého výzkumného šetření prováděného ve 24 strojírenských firmách v Jihomoravském kraji, který mapoval například prorodinné benefity pro zaměstnance. Účastníkům byl představen projekt Z_ANIMA, který se zaměřuje na řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s pečovatelskými závazky. Online workshop se věnoval také podnikovým dětským skupinám, Operačnímu programu Zaměstnanost a příkladům charitativní činnosti soukromé mateřské školy Emily Club či příkladu dobré praxe v oblasti prorodinných opatření v soukromé společnosti.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek