V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 26. listopadu konalo čtvrté setkání členů platformy Jihomoravského kraje k projektu Krajská rodinná politika, který od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

V rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, byl 24. října v Ústeckém kraji zorganizován workshop na téma "Rodiče, děti a internet".

V Brně se 10. října uskutečnil workshop projektu Krajská rodinná politika na téma  "3 role ženy – pečující, partnerská a pracovní".

V září se ve Zlínském kraji konal workshop na téma Rodina, vztahy, soudružnost, v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů. Jako hlavní přednášející se zde představila paní doktorka Hana Pašteková Rupertová.

Koncem listopadu se v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání členů platformy Jihočeského kraje. Koncem listopadu se v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání členů platformy Jihočeského kraje. Krajská poradkyně Mgr. Petra Podzimková zde přítomným představila aktuální témata v rámci projektu Krajská rodinná politika.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek