V rámci projektu MPSV Krajská rodinná politika se ve Zlínském kraji uskutečnila celá řada důležitých aktivit na podporu rodin v krajích. Cílem těchto aktivit bylo upozornit na aktuální témata, například v rámci workshopu Partnerství, manželství, rodičovství aneb jak být v soužití všichni spokojeni.

Kraj Vysočina je krajem příznivým pro život rodin s dětmi do 15 let, vyplývá to z průzkumu realizovaného v rámci projektu MPSV Krajská rodinná politika.

Dne 10. února se uskutečnilo na městském úřadu v Humpolci setkání starostů obcí mikroregionu Zálesí a ostatních starostů ORP Humpolec. V rámci setkání vystoupila krajská koordinátorka projektu MPSV Krajská rodinná politika Mgr. Miroslava Šeredová, která zde prezentovala aktuální výstupy projektu.

Zajímáte se o rodinnou a seniorskou politiku? Právě pro vás je připraven další kulatý stůl, na kterém se dozvíte spoustu užitečných informací.

Dne 29. ledna 2020 uspořádal Magistrát hl. m. Prahy ve Velkém jednacím sále setkání „Představení návrhu Koncepce prorodinné politiky hlavního města Prahy“.

Metodika rodinné politiky na  krajské a  místní úrovni vznikla v  rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí  „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“. Cílem publikace je poskytnout zástupcům samosprávy i dalším aktérům rodinné politiky teoretickou podporu v realizaci prorodinných aktivit na krajské a obecní úrovni.

Klidné prožití vánočních svátků

a mnoho štěstí v novém roce

Vám přeje tým projektu

"Krajská rodinná politika"

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní Fórum zaměstnanosti s názvem Jak se promění trh práce během čtvrté průmyslové revoluce? Jaké výzvy to přinese? s podtitulem “Trendy a výzvy trhu práce 4.0”, které se koná ve dnech 12. – 13. listopadu 2019 v Olomouci (Clarion Congress Hotel).

V říjnu se uskutečnil očekávaný workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika zabývající se aktuální problematikou slaďování práce a péče. Toto aktuální téma zasahuje a bude zasahovat do života mnoha českých rodin, jde totiž ruku v ruce s fenoménem sendvičové generace, kdy pracující rodiče pečují nejen o své děti, ale zároveň už i o své vlastní rodiče.  

V Mnichově Hradišti se v půlce října uskutečnil workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika, zabývající v dnešní společnosti stále aktuálnějším tématem virtuální reality, a sní spojenými riziky kyberprostoru.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek