Metodika rodinné politiky na  krajské a  místní úrovni vznikla v  rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí  „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“. Cílem publikace je poskytnout zástupcům samosprávy i dalším aktérům rodinné politiky teoretickou podporu v realizaci prorodinných aktivit na krajské a obecní úrovni.

 

 

 

Metodika

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek