Chrtková Magistrát 1Dne 29. ledna 2020 uspořádal Magistrát hl. m. Prahy ve Velkém jednacím sále setkání „Představení návrhu Koncepce prorodinné politiky hlavního města Prahy“.

Setkání se zúčastnili zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, zástupci přibližně třiceti úřadů MČ hl. m. Prahy, včetně zástupců MPSV a projektu MPSV „Krajská rodinná politika“. Pro MPSV je podpora rodin
a rodinná politika dlouhodobou prioritou. Projekt MPSV „Krajská rodinná politika“ usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních prorodinných politik a vytvoření příznivých podmínek pro fungování rodin na regionální úrovni.

V rámci setkání představila Krajská poradkyně projektu Krajská rodinná politika Jitka Chrtková aktuální výstupy projektu, které mohou pomoci při koncepčním uchopení rodinné politiky na krajské
a regionální úrovni:

Aktuálně je možné přihlásit se do soutěže v rámci dotačního titulu MPSV „Obec přátelská rodině
a seniorům“, více informací zde:

 

Další informace o aktualitách v oblasti krajské rodinné politiky (nejen na území hl. m. Prahy) je možné získat na našich stránkách  www.rodinyvkrajich.mpsv.cz

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek