101 0011 Zlín 2V rámci projektu MPSV Krajská rodinná politika se ve Zlínském kraji uskutečnila celá řada důležitých aktivit na podporu rodin v krajích. Cílem těchto aktivit bylo upozornit na aktuální témata, například v rámci workshopu Partnerství, manželství, rodičovství aneb jak být v soužití všichni spokojeni, který navazoval na podobně laděný workshop s tématem Rodina, vztahy, soudržnost: Rodina jako předpoklad šťastného života dětí a rodičů. Tématu zaměřenému na slaďování pracovního a rodinného života se věnoval také kulatý stůl, který poukazoval na možnosti slaďování z pohledu zaměstnavatelů Zlínského kraje.

Krajská poradkyně projektu MPSV Rodiny v krajích Mgr. Zuzana Rovenská spoluorganizovala ve Zlínském kraji  celou řadu aktivit zaměřených na podporu rodin. Zároveň na jednotlivých setkáních prezentovala realizované i chystané výstupy projektu, například Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích či příručku Bude nás víc – aneb nejsme na to sami. Z uskutečněných workshopů vyplynula zejména potřeba řešit problematiku manželství, partnerství a rodiny v kontextu dané doby.

Pohled na rodinu se dlouhodobě vyvíjí, přičemž v mnohém nás také ovlivňují vzorce chování, které si přinášíme z vlastní rodiny. Náhled na rodinu nelze oddělit od reálného dění ve společnosti. Podle výzkumů je lidmi v ČR manželství stále bráno jako důležitá instituce, která by měla být podporována. Rodina plní podle mnoha odborníků celou řadu důležitých funkcí, a to nejen z hlediska materiálního, ale také například socializačně-výchovného.

Zásadní úlohu v pohledu na partnerství a rodičovství sehrávají také média, která nám předkládají určitý model „ideálního vztahu“. Bohužel se na Instagramu a Facebooku často prezentuje nerealistický obraz tzv. „partnerství bez mráčků“, což může vést k mylnému dojmu, že partnerská krize do vztahu nepatří. Málo se tak pracuje s faktem, že manželství a partnerství je také práce, která znamená i společné překonávání složitějších období.

Z workshopů vzešla některá doporučení, například zaměřit se v rámci prevence více na přípravu na manželství a partnerství, oceňovat také fungující rodiny a snažit se otevřeně hovořit i o zmíněných obtížných obdobích ve vztazích.[1]

 

 

Zdroj

[1] Workshop Partnerství, manželství, rodičovství aneb jak být v soužití všichni spokojeni

Workshop: Rodina, vztahy, soudržnost: Rodina jako předpoklad šťastného života dětí a rodičů

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek