Na Magistrátu hl. m. Prahy se v úterý 26. března uskutečnilo setkání odborníků regionální platformy Praha projektu Krajská rodinná politika (dále „KRP“). Hlavním cílem setkání bylo nejen předat důležité informace o proběhlých a budoucích aktivitách projektu, ale také prezentace a možnost sdílení dobré praxe.

V úterý 14. května 2019 předala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ocenění vítězům soutěže Pečující roku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v rámci odborné konference Fórum rodinné politiky, která probíhá ve dnech 14.–15. května 2019 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum.

Dne 21. března se uskutečnilo v hotelu Podlesí setkání starostů z regionu Náměšť nad Oslavou. Tohoto setkání se zúčastnili i zástupci Kraje Vysočina, kteří zde starostům představili krajskou rodinnou a seniorskou politiku.

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 18. dubna konalo setkání členů platforem Jihomoravského kraje k projektům Krajská rodinná politika a Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, které od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dne 12. 3. 2019 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“.

Již páté setkání platformy kraje Vysočina se uskutečnilo dne 28. února. Na programu jednání bylo například seznámení se s aktuálním děním projektu, představení dotační titulů a další informace k chystaným aktivitám v projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů v roce 2019.

Ve středu 20. února se uskutečnilo setkání členů platformy Plzeňského kraje. Na programu byla zejména témata týkající se návrhu na rozšíření Koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj.

V Pardubicích se dne 26. února uskutečnilo setkání regionální platformy Pardubického kraje. V rámci programu byla probrána témata týkající se aktivit projektu Krajská rodinná politika, včetně prvních výstupů z dotazníkového šetření pro veřejnost a řada dalších témat.

Dne 13. února 2019 proběhlo v prostorách budovy MPSV setkání regionální platformy Středočeského kraje. Krajská poradkyně RNDr. Alexandra Vokurková na úvod představila hosty a zdůraznila důležité informace z MPSV i projektu. Přítomní se tak měli možnost dovědět například informaci o konání Fóra rodinné politiky plánovaného na 14. a 15. května v Brně.

Dne 7. února 2019 se uskutečnilo 5. setkání členů regionální platformy k projektu Krajská rodinná politika Moravskoslezského kraje v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek