P 20190321 165329Dne 21. března se uskutečnilo v hotelu Podlesí setkání starostů z regionu Náměšť nad Oslavou. Tohoto setkání se zúčastnili i zástupci Kraje Vysočina, kteří zde starostům představili krajskou rodinnou a seniorskou politiku.

Starostům byla na úvod vystoupení prezentována aktivní rodinná a seniorská politika, kterou kraj zaměřuje především na prevenci. Byly představeny také aktivity v oblasti rodinné a seniorské politiky, realizované přímo krajem, ale především byly představeny možnosti, jak na místní úrovni oslovit aktivní rodiče s dětmi a seniory, kteří se dále chtějí rozvíjet a vzdělávat, trávit společný čas a vytvářet tak komunitní život v daném místě. Za projekt MPSV Krajská rodinná politika zde vystoupila Mgr. Miroslava Šeredová, která představila hlavní cíle, zaměření projektu a přiblížila problematiku na konkrétním příkladu dobré praxe.

Starostové se seznámili i s významnými investicemi kraje v sociální oblasti, prezentovány jim byly i všechna zařízení a organizace v ORP Náměšť nad Oslavou a nabídka terénních sociálních služeb v tomto regionu. V závěru setkání proběhla diskuze, která navazovala na probíraná témata. Zúčastnění se tak mohli aktivně zapojit a předkládat další podnětné náměty i k problematice týkající se rodinné politiky.

 

 

 

 

Zdroj: Tisková zpráva

https://www.kr-vysocina.cz/

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek