Úřad práce ČR informuje, že lidé nemají pro tyto dávky, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na péči navýšený o 2000 Kč nic dokládat. Dávky budou v měsíci říjnu, listopadu a prosinci automaticky vyplaceny ve výši za předchozí čtvrtletí.

 

Více informací naleznete zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek