Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí připravil již druhé číslo zpravodaje Rodina, ve kterém opět naleznete aktuality rodinné politiky, informace o projektových aktivitách odboru – včetně projektu Krajská rodinná politika – a v neposlední řadě také informace o dotačních titulech na podporu rodin. Ve druhém čísle zpravodaje se také dočtete o tom, jak epidemiologická opatření související s pandemií COVID-19 dopadla na činnosti odboru a ovlivnila projektové aktivity.

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek