Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině mohou od 3. 5. 2021 do konce července podávat žádosti o mimořádnou dotaci spojenou s nepříznivou situací způsobenou pandemií COVID-19 a protiepidemickými opatřeními. Tato dotační výzva má dvě části: první z nich cílí na částečnou kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií COVID-19, druhá pak na pomoc s hrazením nájemného.

Tento mimořádný dotační titul, který Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo, má dětským skupinám pomoci vypořádat se s poklesem plateb od rodičů a plošným uzavřením, kterému v minulých měsících čelily. Celková alokace výzvy je stanovena na 74,2 milionu korun

Žádost o poskytnutí dotace musí být doručena do datové schránky MPSV nebo fyzicky na podatelnu MPSV nejpozději do 31. července 2021.

Více informací o dotační výzvě naleznete ZDE:

DOTAČNÍ VÝZVA MPSV K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek