Obec pratelska rodine a seniorum 2021Vážení zájemci,

rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021", a to do 1.3.2021 včetně. Rozhodující je datum v datové schránce.

 

Soutěž vyhlásil ke dni 7.12.2021 Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen "MPSV"). Více informací včetně Metodiky MPSV pro soutěž Obec přátelský rodině a seniorům 2021 a Dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2021 naleznete ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek