Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali tři nové příspěvky s názvy "Pojďte, budeme si hrát", "Posydenky/filmový klub"teenager klub/sobotní škola a další aktivity" a "Tachovský spolek SmeTu oživuje město".

 

Pojďte, budeme si hrát

Pandemie COVD-19 přinesla již od roku 2020 oblibu nového prvku – městských her. Ty spočívají ve využití venkovního veřejného prostředí a přípravě kreativních úkolů, které mohou návštěvníci plnit v libovolném čase a s dodržením všech hygienických opatření. Odměny za úspěšné plnění čekají na návštěvníky nejen v podobě společně stráveného času rodin a přátelských kolektivů, ale i formou různých drobností.

Outdoorové aktivity různého typu probíhaly v mnoha knihovnách po celé republice. V počtu a šíři nabídky se však vymykala Knihovna města Hradce Králové, která by se ctí obstála v soutěži o nekorunovaného krále městských her v České republice. 

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

 

Posydenky/filmový klub/teenager klub/sobotní škola a další aktivity

Komunitní centrum KLUB spadající pod Člověka v tísni v Olomouckém kraji zahájilo svůj provoz v červnu roku 2022. Velkou část svých aktivit zaměřilo na podporu ukrajinských uprchlíků. Neodmyslitelnou výhodou těchto pořádaných akcí je zapojení ukrajinských občanů, jakožto lektorů daných aktivit.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

 

Tachovský spolek SmeTu oživuje město

Tachovský spolek SmeTu byl založen v únoru roku 2021 s cílem podpořit rodinný život ve městě a mezigenerační vztahy s důrazem na tradice a zvyklosti regionu. Spolek založila skupina aktivních žen z Tachova, které chtěly oživit veřejný prostor ve městě a pořádat různorodé akce nejen pro sebe, ale také pro širokou veřejnost.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek