Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Zdravá a funkční rodina se staví ke svému zdraví zodpovědně".

Občanské sdružení Bludiště, z. s. už mnoho let nabízí pomocnou ruku rodičům a rodinám s dětmi. S nástupem pandemie COVID-19, která začala velmi zásadně a široce problematizovat život celé společnosti, zahrnul spolek do svých projektů osvětově-vzdělávací aktivity a relevantně zaměřené odborné poradenství. Pozornost byla zaměřena především na předcházení důsledků nejrůznějších zaváděných protiepidemických opatření promítajících se negativně do života mnoha rodin.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek