Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nové příspěvky s názvy "Integrační pobyt pro vdovy a matky s dětmi z Ukrajiny" a "Preventivní program ONLINE".

Integrační pobyt pro vdovy a matky s dětmi z Ukrajiny

Projekt vznikl jako reakce na válečný rusko-ukrajinský konflikt a náhlý příchod masy ukrajinských obyvatel na české území. Náročná životní zkušenost uprchlíků z Ukrajiny má zásadní vliv nejen na psychiku zasažených jedinců a organizace Dlaň životu se rozhodla nabídnout pomocnou ruku. 

Smyslem integračního pobytu je nabídnout vdovám a matkám s dětmi z Ukrajiny ozdravný pobyt v celistvém pojetí bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu zdraví. Účelem je vytvořit prostor pro regeneraci a podporu při začleňování do české společnosti. Účastnice mohou sdílet své pocity a postoje, navazovat vztahy mezi sebou i s českými dobrovolníky a díky možnosti hlídání dětí také věnovat čas samy sobě.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Preventivní program ONLINE

Na počátku roku 2021 začalo Centrum primární prevence Magdaléna o.p.s. realizovat preventivní programy v online prostředí. Pro tento účel vytvořil speciální téma “Nádech / Výdech”, které se zaměřovalo na sdílení pocitů žáků z aktuálního dění během pandemie Covid-19, podporu harmonizace jejich vzájemných vztahů, předávání důležitých odborných kontaktů a vytváření vlastní efektivní sítě pomoci. O program projevily zájem jak naše dlouhodobě spolupracující školy, tak i školy nové. 

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek