Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Zažít spolu".

SEMIRAMIS z. ú., je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání. Od roku 2000 se věnuje systematické práci s dětmi a mládeží. Realizuje preventivními programy, vzdělává pedagogické sbory, pomáhá utvářet funkční mezilidské vztahy v rodině, provozuje K-centrum a terénní programy pro uživatele drog, tedy mnohostranně podporuje zdravý životní styl cílové skupiny. Nízkoprahové zařízení N klub v Nymburce a Mnichově Hradišti nabízí podporu a partnerskou pomoc dětem a mladým lidem ve věku 6–22 let v nepříznivé nebo náročné životní situaci.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek