V Hradci Králové se 20. února 2019 uskutečnilo 5. setkání členů platformy z oblasti rodinné politiky a  politiky stárnutí. Jedním z hlavních bodů programu bylo projednání návrhu Krajské koncepce rodinné politiky pro Královéhradecký kraj.

V Olomouckém kraji proběhlo 23. ledna 2019 5. setkání členů platformy k projektu Krajská rodinná politika. Na programu jednání byly důležité otázky z oblasti prorodinné politiky.

V Karlových Varech (KV) proběhlo 16. ledna 2019 již 6. setkání regionální platformy v rámci projektu Krajská rodinná politika (KRP). Na programu platformy byla důležitá témata z oblasti prorodinných aktivit v regionu.

Začátkem prosince se v Praze v budově Ministerstva práce a sociálních věcích České republiky konalo společné setkání platformy za Prahu a Středočeský kraj.

V pondělí 3. prosince 2018 se v hlavním sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konala konference „Československo 1918–1928 revoluce v sociálním zákonodárství“, kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 26. listopadu konalo čtvrté setkání členů platformy Jihomoravského kraje k projektu Krajská rodinná politika, který od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

V rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, byl 24. října v Ústeckém kraji zorganizován workshop na téma "Rodiče, děti a internet".

V Brně se 10. října uskutečnil workshop projektu Krajská rodinná politika na téma  "3 role ženy – pečující, partnerská a pracovní".

V září se ve Zlínském kraji konal workshop na téma Rodina, vztahy, soudružnost, v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů. Jako hlavní přednášející se zde představila paní doktorka Hana Pašteková Rupertová.

Koncem listopadu se v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání členů platformy Jihočeského kraje. Koncem listopadu se v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání členů platformy Jihočeského kraje. Krajská poradkyně Mgr. Petra Podzimková zde přítomným představila aktuální témata v rámci projektu Krajská rodinná politika.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek