Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo 19. června Výzvu k programu COVID – Nájemné. Speciální dotační program je určen především podnikatelům, kteří museli v souvislosti s mimořádnými opatřeními dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Do pondělí 29. června lze nominovat kandidáty na cenu Pečující roku. MPSV vyhlašuje již druhý ročník této soutěže, která si klade za cíl zviditelnit téma neformální péče.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v lednu tohoto roku soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2020". Tato soutěž je rozdělena do dvou dotačních oblastí – I. Obec přátelská rodině a II. Obec přátelská seniorům.

Projekt MPSV Krajská rodinná politika vydává zkrácenou verzi metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni. Zkrácená metodika slouží jako pomocný dokument k její rozsáhlejší verzi, která je také uveřejněna na našich webových stránkách.

MPSV vyhlašuje i letos soutěž Pečující roku! Cílem soutěže je upozornit na opomíjené téma neformální péče a vyjádřit podporu všem, kteří svým blízkým nebo jiným potřebným tuto péči poskytují. Slavnostní vyhlášení soutěže a předání ocenění se bude konat 3. září 2020 v rámci události Fórum rodinné politiky.

Dnešní den - 1. červen – je již od roku 1925 věnován dětem. Mezinárodní den dětí však není jen dnem oslav a her, ale především by měl upozornit na práva a potřeby dětí.

Na dnešní den - 15. května - připadá Mezinárodní den rodiny. Projektový tým Krajské rodinné politiky se věnuje aktivitám na podporu rodin a rozvoje prorodinného prostředí dlouhodobě, avšak dnešní výjimečný den bychom chtěli využít a poděkovat všem rodinám.

Na webu MPSV můžete sledovat nejen aktuality spojené s nouzovým stavem v ČR, ale jsou zde uvedeny také odpovědi na nejčastější otázky občanů k nejrůznějším tématům a opatřením.

Vzhledem k aktuální situaci, kdy byl v České republice vyhlášen nouzový stav z důvodu rizika ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění COVID-19, byly zrušeny všechny jarní termíny plánovaných workshopů se zaměstnavateli projektu Krajská rodinná politika.

Vzhledem k aktuální situaci a omezenému provozu obecních a městských úřadů se termín pro podávání žádostí nově prodlužuje do 31. 3. 2020 včetně.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek