Zveme vás na online konferenci „Policies to Support Entering and Leaving Workforce“, kterou dne 13. října pořádá Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) a Švýcarská ambasáda v České republice.

Tato veřejná online konference se bude zabývat problematikou zaměstnanosti z pohledu životního cyklu.

Na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se 29. září konal třetí ročník konference (K)rok rodiny, která se z důvodu epidemiologických opatření uskutečnila poprvé online. Do diskuse se zapojilo 95 účastníků. Tématem letošního ročníku byla "Rodina – ruku v ruce životem".

Na zámku v pražských Čakovicích se dne 23. září 2020 uskutečnilo setkání zástupců projektu MPSV Krajská rodinná politika se zástupci městských částí hl. m. Prahy. Na setkání byla představena Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni i další výstupy a aktivity projektu.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) v rámci odborného časopisu Fórum sociální politiky publikoval článek o aktivitách projektu Krajská rodinná politika.

Dne 29. září 2020 se – za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“), Sítě pro rodinu z.s. a Jihočeského kraje – uskuteční již třetí ročník konference (K)rok rodiny. Tématem letošního ročníku je "Rodina – ruku v ruce životem". Celá konference proběhne z důvodu epidemiologických opatření online.

V Pardubicích se ve dnech 3.–4. září 2020 uskutečnilo Fórum rodinné politiky. Tato mezinárodní konference, kterou organizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), se konala již potřetí, a byla zaměřena na aktuální a zásadní témata z oblasti rodinné politiky v ČR.

Výzkum realizovaný Kanceláří veřejného ochránce práv poukázal na výrazné rozdíly v jednotlivých krajích, co se týká informovanosti a šance získat dávku mimořádné okamžité pomoci. Dávka má přitom sloužit především rodinám s nízkými příjmy, pro které je často nemožné zajistit dětem potřebné vybavení a pomůcky do školy. Zvýšené náklady rodiny pociťují zejména nyní s koncem prázdnin a začátkem školního roku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) pořádá již třetí ročník Fóra rodinné politiky s názvem Rodina v centru: funkce rodiny v době proměnlivých společenských a ekonomických změn, se uskuteční 3.–4. 9. 2020 v Pardubicích (Univerzita Pardubice). Mezi největší současné výzvy rodinné politiky patří například nízká porodnost, stárnutí populace či vysoká nestabilita rodin.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Tábory pro rodiče s dětmi".

V pátek 7. srpna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu. Lidé, kteří pracují na DPP nebo na DPČ, a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek