Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) pořádá již třetí ročník Fóra rodinné politiky s názvem Rodina v centru: funkce rodiny v době proměnlivých společenských a ekonomických změn, se uskuteční 3.–4. 9. 2020 v Pardubicích (Univerzita Pardubice).

Mezi největší současné výzvy rodinné politiky patří například nízká porodnost, stárnutí populace či vysoká nestabilita rodin, v současnosti také nelze opomenout dopady způsobené pandemií COVID-19. Tato a další aktuální témata budou reflektována a probírána v rámci 15 připravovaných workshopů.

Diskuze se zúčastní zástupci firem a podnikatelských subjektů, politici, úředníci, sociální partneři, vědecké instituce, neziskové organizace, reprezentanti krajů, měst a obcí a řada dalších aktérů aktivních v podpoře rodin.

 

Na jaká konkrétní témata se můžete těšit?

3. září

Děti v digitálním světě aneb obrazovka jako dobrý sluha, ale zlý pán

Jaké výzvy pro sociální, zdravotní a penzijní systém představuje stárnutí společnosti a máme řešení?

Slaďování v období pandemie

Nastavíme v ČR funkční systém předškolní péče a vzdělávání?

Život s autismem: dopady na rodinu a co v českém prostředí chybí?

Socioekonomické dopady nedostupného bydlení

Jak karanténa změnila každodenní chod rodiny a vzdělávání dětí?

Definice rodiny: jaké jsou trendy v oblasti vývoje rodiny a jak se promítají do nastavení rodinné

politiky?

Dokáže dávkový systém ochránit rodiny před pádem do chudoby?

 

4. září

Spolupráce vzdělávacího systému, sociální práce a pracovníků ochrany práv dětí

k pomoci rodině v krizi

Násilí v rodinách v době pandemie

Rodina ve městech a na venkově, jaké jsou aktuální trendy a jak se liší potřeby rodin? Jaké dopady měla na města a venkovy pandemie?

Je normální platit výživné na děti v ČR?

Úmrtí v rodině, jak jej zvládnout?

Děti mimo rodinu v ČR

 

Celý program naleznete zde.

Více informací o Fóru rodinné politiky naleznete zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek