Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Rodinné komunitní centrum se zahraniční spoluprací a návštěvníky z jiných zemí".

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí připravil již druhé číslo zpravodaje Rodina, ve kterém opět naleznete aktuality rodinné politiky, informace o projektových aktivitách odboru – včetně projektu Krajská rodinná politika – a v neposlední řadě také informace o dotačních titulech na podporu rodin.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Projekt Praha 22 jedna velká rodina ".

Úřad práce ČR informuje, že lidé nemají pro tyto dávky, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na péči navýšený o 2000 Kč nic dokládat. Dávky budou v měsíci říjnu, listopadu a prosinci automaticky vyplaceny ve výši za předchozí čtvrtletí.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "ŽenyPRO: prožitkovým vzděláváním k životní rovnováze".

Poslanci schválili dne 21. října 2020 ve stavu legislativní nouze návrh na takzvané krizové ošetřovné. Rodiče, kteří zůstávají s dětmi doma, tak budou mít díky tomuto návrhu nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol.

Dne 22. října 2020 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční konference „DOBROVOLNICTVÍ jako součást života na Vysočině“, která proběhne online. Připojte se, sdílejte a diskutujte na téma dobrovolnictví.

Od konce září proběhly v krajích v rámci projektu „Krajská rodinná politika“ již tři online workshopy pro zaměstnavatele. Cílem těchto workshopů, které byly kvůli epidemiologickým opatřením realizovány online, je seznámit zaměstnavatele s různými možnostmi, které mohou pomoci jejich zaměstnancům při slaďování pracovního a rodinného života.

Na webových stránkách našeho projektu nově naleznete první tři návrhy koncepcí (dále jen „Návrhy“), které připravili krajští poradci ve spolupráci se zástupci jednotlivých krajů a s regionálními platformami. Návrhy mj. obsahují možná opatření na podporu rodin, která reflektují různé oblasti života rodin i specifika daného kraje.

Dne 7. října 2020 se v Praze uskutečnila podzimní Škola Zdravých měst, kterou pořádala organizace Národní síť zdravých měst. V rámci online vysílání byly prezentovány i aktuální výstupy projektu „Krajská rodinná politika“.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek