Ve středu 20. února se uskutečnilo setkání členů platformy Plzeňského kraje. Na programu byla zejména témata týkající se návrhu na rozšíření Koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj.

V Pardubicích se dne 26. února uskutečnilo setkání regionální platformy Pardubického kraje. V rámci programu byla probrána témata týkající se aktivit projektu Krajská rodinná politika, včetně prvních výstupů z dotazníkového šetření pro veřejnost a řada dalších témat.

Dne 13. února 2019 proběhlo v prostorách budovy MPSV setkání regionální platformy Středočeského kraje. Krajská poradkyně RNDr. Alexandra Vokurková na úvod představila hosty a zdůraznila důležité informace z MPSV i projektu. Přítomní se tak měli možnost dovědět například informaci o konání Fóra rodinné politiky plánovaného na 14. a 15. května v Brně.

Dne 7. února 2019 se uskutečnilo 5. setkání členů regionální platformy k projektu Krajská rodinná politika Moravskoslezského kraje v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V Hradci Králové se 20. února 2019 uskutečnilo 5. setkání členů platformy z oblasti rodinné politiky a  politiky stárnutí. Jedním z hlavních bodů programu bylo projednání návrhu Krajské koncepce rodinné politiky pro Královéhradecký kraj.

V Olomouckém kraji proběhlo 23. ledna 2019 5. setkání členů platformy k projektu Krajská rodinná politika. Na programu jednání byly důležité otázky z oblasti prorodinné politiky.

V Karlových Varech (KV) proběhlo 16. ledna 2019 již 6. setkání regionální platformy v rámci projektu Krajská rodinná politika (KRP). Na programu platformy byla důležitá témata z oblasti prorodinných aktivit v regionu.

Začátkem prosince se v Praze v budově Ministerstva práce a sociálních věcích České republiky konalo společné setkání platformy za Prahu a Středočeský kraj.

V pondělí 3. prosince 2018 se v hlavním sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konala konference „Československo 1918–1928 revoluce v sociálním zákonodárství“, kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 26. listopadu konalo čtvrté setkání členů platformy Jihomoravského kraje k projektu Krajská rodinná politika, který od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek