Dnešní den - 1. červen – je již od roku 1925 věnován dětem. Mezinárodní den dětí však není jen dnem oslav a her, ale především by měl upozornit na práva a potřeby dětí.

Na dnešní den - 15. května - připadá Mezinárodní den rodiny. Projektový tým Krajské rodinné politiky se věnuje aktivitám na podporu rodin a rozvoje prorodinného prostředí dlouhodobě, avšak dnešní výjimečný den bychom chtěli využít a poděkovat všem rodinám.

Na webu MPSV můžete sledovat nejen aktuality spojené s nouzovým stavem v ČR, ale jsou zde uvedeny také odpovědi na nejčastější otázky občanů k nejrůznějším tématům a opatřením.

Vzhledem k aktuální situaci, kdy byl v České republice vyhlášen nouzový stav z důvodu rizika ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění COVID-19, byly zrušeny všechny jarní termíny plánovaných workshopů se zaměstnavateli projektu Krajská rodinná politika.

Vzhledem k aktuální situaci a omezenému provozu obecních a městských úřadů se termín pro podávání žádostí nově prodlužuje do 31. 3. 2020 včetně.

V rámci projektu MPSV Krajská rodinná politika se ve Zlínském kraji uskutečnila celá řada důležitých aktivit na podporu rodin v krajích. Cílem těchto aktivit bylo upozornit na aktuální témata, například v rámci workshopu Partnerství, manželství, rodičovství aneb jak být v soužití všichni spokojeni.

Kraj Vysočina je krajem příznivým pro život rodin s dětmi do 15 let, vyplývá to z průzkumu realizovaného v rámci projektu MPSV Krajská rodinná politika.

Dne 10. února se uskutečnilo na městském úřadu v Humpolci setkání starostů obcí mikroregionu Zálesí a ostatních starostů ORP Humpolec. V rámci setkání vystoupila krajská koordinátorka projektu MPSV Krajská rodinná politika Mgr. Miroslava Šeredová, která zde prezentovala aktuální výstupy projektu.

Zajímáte se o rodinnou a seniorskou politiku? Právě pro vás je připraven další kulatý stůl, na kterém se dozvíte spoustu užitečných informací.

Dne 29. ledna 2020 uspořádal Magistrát hl. m. Prahy ve Velkém jednacím sále setkání „Představení návrhu Koncepce prorodinné politiky hlavního města Prahy“.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek