V průběhu června proběhly další závěrečné semináře projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Krajská rodinná politika“, tentokrát za Středočeský, JihomoravskýJihočeský kraj. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními byly vysílány on-line prostřednictvím platformy YouTube. 

Mezi přednášejícími byli zástupci státní správy a samosprávy, odborníci v oblasti primární prevence, zástupci neziskových organizací a koordinátoři dalších projektů realizovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí, které své aktivity cílí na rodinu, sladění pracovního a rodinného života či na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí.

 

Snimek obrazovky 2021 07 05 v 8.38.42Součástí seminářů byly také příspěvky krajských poradců, v rámci kterých prezentovali aktivity a cíle projektu, projektové výstupy a jejich zhodnocení. Na závěrečných seminářích zazněly také příklady dobré praxe rodinné politiky na krajské i místní úrovni, příspěvky věnované primární prevenci či činnosti mateřských center v době pandemie.

 

Snimek obrazovky 2021 07 05 v 8.34.57

Cílem závěrečných seminářů, které jsou určeny především pro představitele a zástupce orgánů veřejné správy, zaměstnavatele a zaměstnance, nestátní neziskové organizace či osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, rodiče s malými dětmi, poskytovatele služeb péče o děti, je shrnout výstupy projektu „Krajská rodinná politika“, poskytnout přehled o realizovaných aktivitách na podporu rodin a strategických dokumentech či šíření příkladů dobré praxe.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek