Dne 22. října 2020 od 9:00 do 12:00 hod. se uskuteční konference „DOBROVOLNICTVÍ jako součást života na Vysočině“, která proběhne online. Připojte se, sdílejte a diskutujte na téma dobrovolnictví.

Od konce září proběhly v krajích v rámci projektu „Krajská rodinná politika“ již tři online workshopy pro zaměstnavatele. Cílem těchto workshopů, které byly kvůli epidemiologickým opatřením realizovány online, je seznámit zaměstnavatele s různými možnostmi, které mohou pomoci jejich zaměstnancům při slaďování pracovního a rodinného života.

Na webových stránkách našeho projektu nově naleznete první tři návrhy koncepcí (dále jen „Návrhy“), které připravili krajští poradci ve spolupráci se zástupci jednotlivých krajů a s regionálními platformami. Návrhy mj. obsahují možná opatření na podporu rodin, která reflektují různé oblasti života rodin i specifika daného kraje.

Dne 7. října 2020 se v Praze uskutečnila podzimní Škola Zdravých měst, kterou pořádala organizace Národní síť zdravých měst. V rámci online vysílání byly prezentovány i aktuální výstupy projektu „Krajská rodinná politika“.

Zveme vás na online konferenci „Policies to Support Entering and Leaving Workforce“, kterou dne 13. října pořádá Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) a Švýcarská ambasáda v České republice.

Tato veřejná online konference se bude zabývat problematikou zaměstnanosti z pohledu životního cyklu.

Na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se 29. září konal třetí ročník konference (K)rok rodiny, která se z důvodu epidemiologických opatření uskutečnila poprvé online. Do diskuse se zapojilo 95 účastníků. Tématem letošního ročníku byla "Rodina – ruku v ruce životem".

Na zámku v pražských Čakovicích se dne 23. září 2020 uskutečnilo setkání zástupců projektu MPSV Krajská rodinná politika se zástupci městských částí hl. m. Prahy. Na setkání byla představena Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni i další výstupy a aktivity projektu.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) v rámci odborného časopisu Fórum sociální politiky publikoval článek o aktivitách projektu Krajská rodinná politika.

Dne 29. září 2020 se – za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“), Sítě pro rodinu z.s. a Jihočeského kraje – uskuteční již třetí ročník konference (K)rok rodiny. Tématem letošního ročníku je "Rodina – ruku v ruce životem". Celá konference proběhne z důvodu epidemiologických opatření online.

V Pardubicích se ve dnech 3.–4. září 2020 uskutečnilo Fórum rodinné politiky. Tato mezinárodní konference, kterou organizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), se konala již potřetí, a byla zaměřena na aktuální a zásadní témata z oblasti rodinné politiky v ČR.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek