V první polovině listopadu se uskutečnily online workshopy realizované projektem Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) „Krajská rodinná politika“ zaměřené na téma primární prevence. Na online workshopech vystoupili odborní lektoři, představitelé občanských sdružení, obecně prospěšných společností i odborníci z oblasti rodinného poradenství či zástupci kraje.

Na webových stránkách našeho projektu nově naleznete další návrhy koncepcí (dále jen „Návrhy“), které připravili krajští poradci ve spolupráci se zástupci jednotlivých krajů a s regionálními platformami. Návrhy mj. obsahují možná opatření na podporu rodin, která reflektují různé oblasti života rodin i specifika daného kraje.

Rodiče dětí, jejichž výuka i nadále probíhá distančním způsobem a kteří se potýkají s nedostatkem ICT vybavení, mají stále možnost obrátit se na uvedené iniciativy, které mohou potřebnou techniku zapůjčit či darovat.

Na webových stránkách našeho projektu nově naleznete další návrh koncepce rodinné politiky (dále jen "Návrh"), tentokrát Zlínského kraje. Návrh mj. obsahuje možná opatření na podporu rodin, která reflektují různé oblasti života rodin i specifika daného kraje.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Rodinné komunitní centrum se zahraniční spoluprací a návštěvníky z jiných zemí".

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí připravil již druhé číslo zpravodaje Rodina, ve kterém opět naleznete aktuality rodinné politiky, informace o projektových aktivitách odboru – včetně projektu Krajská rodinná politika – a v neposlední řadě také informace o dotačních titulech na podporu rodin.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Projekt Praha 22 jedna velká rodina ".

Úřad práce ČR informuje, že lidé nemají pro tyto dávky, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě a příspěvek na péči navýšený o 2000 Kč nic dokládat. Dávky budou v měsíci říjnu, listopadu a prosinci automaticky vyplaceny ve výši za předchozí čtvrtletí.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "ŽenyPRO: prožitkovým vzděláváním k životní rovnováze".

Poslanci schválili dne 21. října 2020 ve stavu legislativní nouze návrh na takzvané krizové ošetřovné. Rodiče, kteří zůstávají s dětmi doma, tak budou mít díky tomuto návrhu nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření škol.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek