Vážení příznivci rodinné politiky a projektu Krajská rodinná politika, přinášíme Vám nové číslo zpravodaje Rodina, ve kterém se dočtete o aktualitách z odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí. Dále také o aktualitách a výstupech projektů, novinkách z oblasti dotačních titulů či legislativních změn. 

Ve zpravodaji Vám též přinášíme rozhovor s odborníkem na téma supervize (nejen) ve školství.

Přejeme Vám příjemné čtení!

Odkaz na všechny dosud vydaná čísla zpravodaje naleznete ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek