Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem"Distanční setkávání v dětských skupinách".

Pandemie COVID-19 přinesla mnoho nových situací. Dětské skupiny mají za cíl pomáhat rodinám sladit rodinný a pracovní život. Bohužel některá epidemiologická opatření v souvislosti s nařízením vlády byla taková, že nebylo možné tuto službu po určitou dobu poskytovat. Vyvstala tak otázka, jak v dětské skupině Kvítek zůstat i nadále v kontaktu s dětmi i rodiči.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek