Dnes jsme do elektronické verze Sborníku dobré praxe rodinné politiky v krajích přidali čtyři nové příspěvky.

Příspěvky naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo níže:

 

Sborník 1

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek