Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) prošel po rychlém projednání ve Sněmovně hladce také Senátem. Rodiče tak budou moci krizové ošetřovné čerpat zpětně od začátku listopadu. Bude dosahovat 80 procent denního vyměřovacího základu, minimálně pak 400 Kč na den, přičemž se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří se účastní nemocenského pojištění. Čerpat ho mohou i další blízcí příbuzní, tedy například prarodiče. 

Parametry krizového ošetřovného:

  • nárok na ošetřovné budou mít rodiče (případně další příbuzní, například prarodiče) při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného,

  • výše ošetřovného bude dosahovat 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,

  • minimální denní výše ošetřovného je stanovená na 400 Kč při plném úvazku,

  • kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud se účastní nemocenského

    pojištění,

  • rodiče nebo i další blízcí příbuzní (např. prarodiče) budou mít možnost se v péči o dítě neomezeně střídat s tím, že se ale nemohou střídat v průběhu stejného dne,

  • nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol nebo tříd nebo po celou dobu nařízené individuální karantény dítěte.

Více informací naleznete ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek