Sborník 1

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem"Doučování v době lockdownu".

V době, kdy nebylo možné navštěvovat rodiny s dětmi, které jsou zapojeny v projektu doučování organizace Člověk v tísni, probíhalo doučování venku. Výuka byla pojata například formou procházky a doučování tak mohlo probíhat i v době pandemie COVID-19.

Příspěvek naleznete v sekci "Dokumenty ke stažení - Elektronická verze Sborníku dobré praxe" nebo ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek