V souvislosti s aktuální situací okolo pandemie COVID-19 a se změnami epidemiologických opatřeních připravil a aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele!

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Podpora resilience rodin odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody".

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Tradiční a aktuální dobrá praxe RKC Chaloupka".

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí připravil třetí číslo zpravodaje Rodina, ve kterém se dočtete spoustu informací o aktuálním dění nejen na odboru, projektových aktivitách a aktuality rodinné politiky.

Od 1. 3. 2021 platí zákaz přítomnosti dětí ve školách a předškolních zařízeních (mateřských školách, dětských skupinách, jeslích). Rodičům těchto dětí tak vzniká nárok na ošetřovné.

V souvislosti s aktuální situací, kdy byl v České republice prokázán výskyt COVID-19 a nyní dochází ke změnám epidemiologických opatření, připravil a aktualizoval projekt Krajská rodinná politika přehled webových odkazů (nejen) pro zaměstnavatele!

Na našich webových stránkách je nově zveřejněn další z výstupů projektu, kterým je Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR.

Dnes jsme na webové stránky projektu přidali nový příspěvek s názvem "Inspirace možnostmi flexibilní úpravy pracovní doby ze soukromé sféry".

Vážení zájemci,

rádi bychom Vás informovali o prodloužení termínu pro podávání žádostí v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2021", a to do 1.3.2021 včetně. Rozhodující je datum v datové schránce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Metodické doporučení pro zřízení výboru zastupitelstva kraje a obce pro rodinu a seniory.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek