Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí připravuje již druhý ročník Fóra rodinné politiky, tentokrát s podtitulem „Budoucnost české rodiny“. Akce se bude konat při příležitosti Mezinárodního dne rodiny ve dnech 14. až 15. května 2019 v Brně.

V Praze se v úterý 9. dubna 2019 uskutečnil kulatý stůl MPSV na téma „Rodina v centru pozornosti aneb co můžeme udělat pro rodiny v Praze“. Krajská poradkyně Jitka Chrtková na konferenci přivítala všechny hosty, kterými byli zástupci MPSV, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy i jednotlivých městských částí a řada dalších důležitých aktérů v oblasti rodinné politiky.

V Ostravě se 11. dubna 2019 uskutečnil kulatý stůl, kterého se zúčastnili důležití aktéři rodinné politiky. Kulatý stůl proběhl na téma: „Představení rodinné politiky Moravskoslezského kraje, příklady dobré praxe, jak přistupovat k rodinné politice.“

Na Magistrátu hl. m. Prahy se v úterý 26. března uskutečnilo setkání odborníků regionální platformy Praha projektu Krajská rodinná politika (dále „KRP“). Hlavním cílem setkání bylo nejen předat důležité informace o proběhlých a budoucích aktivitách projektu, ale také prezentace a možnost sdílení dobré praxe.

V úterý 14. května 2019 předala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ocenění vítězům soutěže Pečující roku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v rámci odborné konference Fórum rodinné politiky, která probíhá ve dnech 14.–15. května 2019 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum.

Dne 21. března se uskutečnilo v hotelu Podlesí setkání starostů z regionu Náměšť nad Oslavou. Tohoto setkání se zúčastnili i zástupci Kraje Vysočina, kteří zde starostům představili krajskou rodinnou a seniorskou politiku.

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 18. dubna konalo setkání členů platforem Jihomoravského kraje k projektům Krajská rodinná politika a Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, které od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dne 12. 3. 2019 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“.

Již páté setkání platformy kraje Vysočina se uskutečnilo dne 28. února. Na programu jednání bylo například seznámení se s aktuálním děním projektu, představení dotační titulů a další informace k chystaným aktivitám v projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů v roce 2019.

Ve středu 20. února se uskutečnilo setkání členů platformy Plzeňského kraje. Na programu byla zejména témata týkající se návrhu na rozšíření Koncepce rodinné politiky pro Plzeňský kraj.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek