father g2b80dab8b 1920

Od 1. 1. 2022 je v platnosti zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zákon nově přinesl změny na poli otcovské dovolené a dávky dlouhodobého ošetřovného.

V rámci otcovské dovolené dochází k řadě změn. Nejdůležitější novinkou je prodloužení podpůrčí doby z jednoho týdne na dva, stále je však nutné čerpat dovolenou najednou, tedy bez přerušení. K dalším změnám patří například možnost čerpání dovolené i po šestinedělí v případě, kdy je matka nebo dítě hospitalizováno v nemocnici. Novinky v rámci dávky dlouhodobého ošetřovného se mimo jiné týkají podmínek a postupu při podávání žádosti o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po propuštění jedince z hospitalizace, nebo nově vzniklé možnosti čerpat dlouhodobé ošetřovné v případě péče o osobu v neléčitelném stavu.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ZDE.

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek