V úterý 15. 2. 2022 se uskuteční diskuzní setkání na téma "Diverzita a flexibilita jako cesta k úspěchu". O diverzitě a flexibilitě pracovního prostředí není třeba jen mluvit, diverzitu a flexibilitu musíme především žít. Přijďte diskutovat záměr dotační podpory z OPZ+ pro zaměstnavatele, kteří chtějí diverzitu a flexibilitu povýšit na nedílnou součást firemní kultury.

Přihlášení je možné zde: Diskuzní setkání na téma "Diverzita a flexibilita jako cesta k úspěchu" (office.com)

Diskuzní setkání

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek