Vážení zájemci,

rádi bychom Vás informovali, že Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí vyhlásil ke dni 10. února 2022 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2022". Žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace je možné zasílat do 31. března 2022

Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2022 (dále jen „Metodika“) a Dotační žádost o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných a proseniorských aktivit na místní úrovni pro rok 2022 naleznete ZDE.

logo opr tisk

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek