V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje se 2. května 2018 uskutečnila konference o dotačních příležitostech pro kraj. Konference byla určena zástupcům obcí a dále představitelům svazů obcí, dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupiny (MAS).

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek