V Havlíčkově Brodě se v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále "MPSV") Krajská rodinná politika (dále „KRP“) uskutečnil kulatý stůl na téma Informační gramotnost, podpora primární prevence z pohledu organizací zabývajících se rodinnou tematikou. Akce se zúčastnili zástupci MPSV, Kraje Vysočina, poskytovatelé služeb o rodinu a péče o děti.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí připravuje již druhý ročník Fóra rodinné politiky, tentokrát s podtitulem „Budoucnost české rodiny“. Akce se bude konat při příležitosti Mezinárodního dne rodiny ve dnech 14. až 15. května 2019 v Brně.

V Praze se v úterý 9. dubna 2019 uskutečnil kulatý stůl MPSV na téma „Rodina v centru pozornosti aneb co můžeme udělat pro rodiny v Praze“. Krajská poradkyně Jitka Chrtková na konferenci přivítala všechny hosty, kterými byli zástupci MPSV, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy i jednotlivých městských částí a řada dalších důležitých aktérů v oblasti rodinné politiky.

V Ostravě se 11. dubna 2019 uskutečnil kulatý stůl, kterého se zúčastnili důležití aktéři rodinné politiky. Kulatý stůl proběhl na téma: „Představení rodinné politiky Moravskoslezského kraje, příklady dobré praxe, jak přistupovat k rodinné politice.“

Na Magistrátu hl. m. Prahy se v úterý 26. března uskutečnilo setkání odborníků regionální platformy Praha projektu Krajská rodinná politika (dále „KRP“). Hlavním cílem setkání bylo nejen předat důležité informace o proběhlých a budoucích aktivitách projektu, ale také prezentace a možnost sdílení dobré praxe.

V úterý 14. května 2019 předala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ocenění vítězům soutěže Pečující roku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v rámci odborné konference Fórum rodinné politiky, která probíhá ve dnech 14.–15. května 2019 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum.

Dne 21. března se uskutečnilo v hotelu Podlesí setkání starostů z regionu Náměšť nad Oslavou. Tohoto setkání se zúčastnili i zástupci Kraje Vysočina, kteří zde starostům představili krajskou rodinnou a seniorskou politiku.

V prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje se 18. dubna konalo setkání členů platforem Jihomoravského kraje k projektům Krajská rodinná politika a Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, které od roku 2017 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Jihomoravským krajem.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dne 12. 3. 2019 soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2019“.

Již páté setkání platformy kraje Vysočina se uskutečnilo dne 28. února. Na programu jednání bylo například seznámení se s aktuálním děním projektu, představení dotační titulů a další informace k chystaným aktivitám v projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů v roce 2019.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek