Snimek obrazovky 2021 06 17 v 21.44.43Za hlavní město Prahu, Královéhradecký, Zlínský a Moravskoslezský kraj proběhly další závěrečné semináře! Závěrečné semináře jsou realizovány v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Krajská rodinná politika“ a v souvislosti s protiepidemickými opatřeními jsou vysílány on-line prostřednictvím platformy YouTube.

Další odvysílané závěrečné semináře obsahovaly přednášky od akreditovaných lektorů, odborníků na oblast rodinné politiky a primární prevence, zástupců státní správy nebo také členů regionálních platforem projektu Krajská rodinná politika.

Snimek obrazovky 2021 06 17 v 21.46.25Mezi diskutovanými tématy bylo mimo jiné směřování a koncepční zajištění rodinné politiky v daném kraji, rodinná politika na místní i regionální úrovni, význam dobrovolnictví či potřeby současné rodiny a způsoby jejich naplňování.  Prezentovány byly také příklady dobré praxe od obecně prospěšných společností.

Cílem závěrečných seminářů, které jsou určeny především pro představitele a zástupce orgánů veřejné správy, zaměstnavatele a zaměstnance, nestátní neziskové organizace či osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené, je shrnout výstupy projektu, poskytnout přehled o realizovaných aktivitách na podporu rodin a strategických dokumentech či šíření příkladů dobré praxe.

Snimek obrazovky 2021 06 17 v 21.47.52Součástí programu závěrečných seminářů tak byly i prezentace o výstupech projektu a jejich zhodnocení od krajských poradců.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek