Právě jsme na našich webových stránkách zveřejnili nové, v pořadí již čtvrté číslo zpravodaje Rodina, který Vám přináší odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí.

V novém čísle se již tradičně dočtete, co je na odboru nového, přehled nejnovějších projektových aktivit a výstupů, informace o aktuálních dotačních titulech na podporu rodin nebo jak se i nadále vypořádáváme v rámci naší činnosti s pandemií COVID-19.

Ve zpravodaji Rodina naleznete také rozhovor o metodice Childtalks+ či výzkum o postoji k rodičovství očima bezdětných. Součástí zpravodaje je také pozvánka na blížící se další ročník konference Fórum rodinné politiky  a informace nejen o vyhlašovaných soutěžích.

Zpravodaj Rodina spolu s předchozími čísly naleznete také v sekci Dokumenty ke stažení.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek