Pečující 2Do pondělí 29. června lze nominovat kandidáty na cenu Pečující roku. MPSV vyhlašuje již druhý ročník této soutěže, která si klade za cíl zviditelnit téma neformální péče.

Do soutěže může být nominován kdokoliv z široké veřejnosti. Stačí jen vyplnit informační formulář a připsat krátký příběh o nominovaném.

Veškeré informace, včetně možnosti se do soutěže přihlásit, naleznete přímo na webových stránkách soutěže www.pecujiciroku.cz.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek