V Hradci Králové se 21. května uskutečnil kulatý stůl projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“). Na akci se sešla celá řada odborníků, kteří se zabývají problematikou dnešních rodin, aby zde společně diskutovali na téma „Rodina není přežitek“.

V rámci druhého ročníku Fóra rodinné politiky s podtitulem „Budoucnost české rodiny“ proběhly tematické workshopy, kterých se účastnila celá řada důležitých aktéru rodinné politiky. Svůj workshop na téma „Co mohou udělat kraje pro rodiny?“ zde představil také projekt Krajská rodinná politika.

V dubnu se v Karlovarském kraji uskutečnil kulatý stůl projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“) pod názvem „Rodiny, zaměstnavatelé, obce a města – aktuální trendy vzájemné spolupráce v oblasti rodinné politiky. Pozvání na kulatý stůl přijala celá řada důležitých aktérů rodinné politiky, kteří zde přispěli i svými zkušenostmi a znalostmi z praxe.

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“) byl v dubnu uspořádán kulatý stůl na téma Podpora rodinné politiky v obcích Jihočeského kraje. Kulatého stolu se zúčastnila celá řada odborníků zabývajících se rodinnou problematikou, ať již z pozice MPSV, obcí či krajů.

V Brně se 14. a 15. května 2019 uskuteční Fórum rodinné politiky pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Svůj workshop s názvem „Co mohou udělat kraje pro rodiny?“ zde představí také projekt “Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů “(zkráceně „Krajská rodinná politika“).

V úterý 30. dubna proběhla Jarní konference sociálních pracovníků Prahy 4 na téma Slaďování formální a neformální péče, na které za projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále "MPSV") Krajská rodinná politika vystoupila krajská poradkyně Jitka Chrtková.

V Havlíčkově Brodě se v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále "MPSV") Krajská rodinná politika (dále „KRP“) uskutečnil kulatý stůl na téma Informační gramotnost, podpora primární prevence z pohledu organizací zabývajících se rodinnou tematikou. Akce se zúčastnili zástupci MPSV, Kraje Vysočina, poskytovatelé služeb o rodinu a péče o děti.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí připravuje již druhý ročník Fóra rodinné politiky, tentokrát s podtitulem „Budoucnost české rodiny“. Akce se bude konat při příležitosti Mezinárodního dne rodiny ve dnech 14. až 15. května 2019 v Brně.

V Praze se v úterý 9. dubna 2019 uskutečnil kulatý stůl MPSV na téma „Rodina v centru pozornosti aneb co můžeme udělat pro rodiny v Praze“. Krajská poradkyně Jitka Chrtková na konferenci přivítala všechny hosty, kterými byli zástupci MPSV, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy i jednotlivých městských částí a řada dalších důležitých aktérů v oblasti rodinné politiky.

V Ostravě se 11. dubna 2019 uskutečnil kulatý stůl, kterého se zúčastnili důležití aktéři rodinné politiky. Kulatý stůl proběhl na téma: „Představení rodinné politiky Moravskoslezského kraje, příklady dobré praxe, jak přistupovat k rodinné politice.“

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek