Foto Workshop ForumDvoudenní mezinárodní konference Fórum rodinné politiky pořádaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) se uskutečnila 14. a 15. května 2019 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum. V rámci druhého ročníku s podtitulem „Budoucnost české rodiny“ proběhly tematické workshopy, kterých se účastnila celá řada důležitých aktéru rodinné politiky.

Svůj workshop na téma „Co mohou udělat kraje pro rodiny?“ zde představil také projekt “Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů “(zkráceně „Krajská rodinná politika“).

Workshopem přítomné prováděla vedoucí projektu Krajská rodinná politika Dana Váhalová. Nad hlavní otázkou workshopu „Co mohou udělat kraje pro rodiny?“ se vedla živá diskuze, ve které zazněly nejen potřeby dnešních rodin, ale také příklady z praxe a možnosti jejich konkrétního zajištění. Přítomní diskutující ocenili spolupráci s projektem Krajská rodinná politika, a v rámci diskuze se shodli hned v několika důležitých věcech.  Úlohou kraje by měla být zejména podpora a motivace obcí  v prorodinné činnosti. Takovým motivačním příkladem může být například „Audit Family Friednly Community“, jehož účelem je zmapovat a případně doplnit aktivity realizované ve prospěch rodin. Kraj by měl reflektovat různorodost potřeb rodin. Snažit se vytvářet takové podmínky, aby nedocházelo k odlivu obyvatel z obcí do velkých měst. Důležitá je samozřejmě komunikace se samosprávami obcí, které jsou svým občanům nejblíže a znají nejlépe jejich potřeby.

Kraje tak mohou v mnoha ohledech motivovat, pomáhat (a to nejen finančně) k vytváření prostředí, které bude více přátelské rodinám a jejich potřebám, samy přitom mohou jít příkladem tím, že budou při svých rozhodováních brát více v potaz možný dopad na rodiny. 

Workshopu se účastnili:

Marek Šlapal – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Pavel Šotola – radní Pardubického kraje

Michaela Blahová – radní Zlínského kraje

Zuzana Brzobohatá – Evropský hospodářský a sociální výbor

Jana Pízová – odbor sociálních věcí, Jihomoravský kraj

Petr Krčál – ředitel Domov Jeřabina

Petra Kuhejdová Halířová – Síť pro rodinu

Jan Straka – projekt KRP

 

Celý záznam z worshopu je možné zhlédnout zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek