ČB Kulatý stůl 15.4.2019V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) Krajská rodinná politika (dále „KRP“) byl v dubnu uspořádán kulatý stůl na téma Podpora rodinné politiky v obcích Jihočeského kraje. Kulatého stolu se zúčastnila celá řada odborníků zabývajících se rodinnou problematikou, ať již z pozice MPSV, obcí či krajů.

Kulatý stůl zahájila krajská poradkyně Mgr. et Bc. Petra Podzimková, která po uvítání hostů předala slovo vedoucí projektu Mgr. et Mgr. Daně Váhalové, jež zde představila novinky projektu KRP. Přítomní se tak mohli dovědět například o konání Fóra rodinné politiky v Brně, v jehož rámci budou vyhlášeny výsledky soutěže Pečující roku pořádané MPSV.

Ing. Michael Špaček a Mgr. Dominika Horáková z MPSV představili na setkání národní dotační tituly na podporu rodin a seniorů. Byly zde předány nejen důležité informace, ale také kontakty, kam se v případě potřeby mohou zájemci obracet s dotazy a nejasnostmi.

Mgr. Šárka Kovárnová společně s kolegyní z odboru sociálních věcí prezentovaly prorodinné aktivity města České Budějovice. Město se například několikrát zúčastnilo soutěže „Obec přátelská rodině“, kdy v roce 2012 dokonce obsadilo v soutěži první místo. Město se také snaží o zlepšování informovanosti svých obyvatel o prorodinných aktivitách prostřednictvím pravidelných bulletinu, letáků, ale i FB stránek a webu. Ing. Jana Toušová zde prezentovala rodinnou politiku města Frymburku, kde zastupitelstvo jednotně podporuje rozvoj rodinné politiky, což je patrné například i v realizaci mnoha prorodinných aktivit. Se svou prezentací zaměřenou na rodinnou politiku městyse Křemže zde vystoupila Mgr. Alena Nováková, která zmínila aktivity MC Křemílek a dobrou spolupráci s městysem.

V rámci kulatého stolu byly prezentovány také dotační příležitosti ze strany místních akčních skupin (MAS) v Jihočeském kraji v oblasti prorodinné politiky a to RNDr. Zuzanou Guthovou, CSc. V závěru představil rodinnou politiku města Třebíče Mgr. Ing. Miroslav Cejpek z odboru sociálních věcí, který poukázal i na řadu benefitů v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, jež město jako zaměstnavatel nabízí svým zaměstnancům.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek